Casa eficienta energetic 2020, obtine 70000 de lei pentru casa ta.
Menu

Casa eficienta energetic, atentie la detalii..

By Bogdan Livinti | izolatii termice

Casa eficienta energetic 2020

Dupa fiasco-ul cu programul Casa Verde Plus, despre care am scris mai jos, se pare ca agentia a reusit sa puna la punct un program de finantare pentru eficientizarea energetica a caselor.

Ghidul de finantare al programului intitulat "Casa Eficienta Energetic" a fost publicat in Monitorul Oficial.

Am verificat, exista banii pentru finantarea proiectelor, dar agentia nu ofera bani in avans, va fi necesar sa-i obtii inainte din diverse surse, iar ulterior dupa efectuarea lucrarilor de eficientizare agentia iti va deconta sumele pana la un plafon maxim de 70.000 lei.

Cheltuielile eligibile sunt urmatoarele:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile
 • izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare)
 • izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii
 • cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum: (i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului)
 • panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice
 • sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă); (iv) sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază
 • sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele unifamiliale
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum
 • izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare
 • dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum)
 • programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire
 • cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare
 • cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în: (i) înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED
 • utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare
 • cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă
 • cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la lit. a)-e)
 • creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante
 • asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii
 • cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA
 • Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi

Lista de cheltuieli eligibile include multe aspecte, dar in ce vei alege sa investesti, materialele, produsele si instalatiile vor face diferenta dintre un buget optimizat si unul care va exploda datorita alegerilor sa le zicem nefericite si ca sa nu fie aceasta doar singurul lucru care iti poate creea probleme poate mai important e si cine iti va pune in opera aceste lucrari de eficientizare, lucrari care sunt speciale, unde detalii tehnice conteaza, pentru reducerea puntilor sau etanseizare de exemplu.

Doar specialistii vor pune in opera corect lucrarile de eficientizare, dar unde ii vei gasi?

Agentia ofera banii, dar posibil cea mai mare problema e lipsa de profesionisti care sa implementeze programul, nu mai zic de monitorizarea lucrarilor si verificarea eficientei in timpa acestor lucrari, poate cer prea mult...

Cu ce te putem ajuta

 • Punerea in opera a termoizolatiilor la nivel de fatada
 • Izolatii cu celuloza a mansardelor, podurilor
 • Montarea ferestrelor precum la case pasive si comercializarea ferestrelor PVC care au coeficienti termici foarte buni
 • Termoizolari la nivel de plansee
 • Consultanta pentru alegerea termosistemelor
 • Consultanta pentru alegerea unitatilor de ventilatie cu recuperare de caldura
 • Etanseizarea anvelopei cladirii
 • Servicii conexe care tin de arhitectura, documentatii, proiectare si obtinerea de avize
 • Certificate si audite energetice

Programul Casa Verde Plus era asteptat de anul trecut si credeam ca se vor accepta dosare de finantare din ultimul trimestru al anului trecut, dar poate nu au fost fonduri.

Te intereseaza ce noutati mai sunt despre programul Casa Verde Plus in 2018?

Mergi la finalul articolul si citeste titlul ultimului comunicat al agentiei AFM.

Oricum ministerul s-a gandit sa inceapa in forta anul si in data de 12 ianuarie au publicat ghidul de eligibilitate, totul este bine pana aici, dar hai sa analizam impreuna care este situatia.

Ca si o nota exista un program de finantare si pentru persoanele juridice dar nu pentru firmele care au scop patrimonial.

Vei observa in articol intre ghilimele citatii din ghid si comentariile mele la fiecare dintre ele, sper sa fie destul de clar.

"Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului;

b) dosarul de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;

c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, probare, finanţare şi implementare a proiectului propus."

"Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie de origine organic-naturală."

Mediu inseamna in primul rand calitatea aerului. Calitatea care poate fi imbunatatita doar printr-o buna ventilatie, subiect despre care voi scrie un articol in curand.

"Obiectivele programului sunt creşterea numărului de locuinţe certificate energetic clasa A pentru locuinţele de maxim P+2E aflate în fază de construcţie şi cu o clasă superioară pentru locuinţele existente."


Beneficiarii vor fi cetatenii care au in costructie un imobil sau au o locuita cu care se incadreaza intr-o clasa energetica inferioara clasei A(125kwh/m2an), desi daca comparam o locuinta incadrata in clasa A cu o locuinta pasiva care are un consum de 15kwh/m2an(consum energetic de aproape 10 ori mai mult), eficienta energetica nu este atat de buna, sau mai bine sa o comparam cu o casa la standardul NZEB(near zero energy building), o casa care are un consum aproape de zero, standard pe care Uniunea Europeana doreste sa-l intrunim de la 1 ianuarie 2021. 

certificat energetic

Echivalentul clasei energetice A de la noi ii corespunde banda E la englezi

"Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.”

“Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional"

Daca nu prinzi programul anul asta atunci la anu? Daca nu ai vandut casa sau nu-ti expira actele.

“Indicatorii de performanţă ai programului:

(1) În cazul locuinţelor de maxim P+2E aflate în fază de construcţie:

- numărul de locuinţe certificate energetic, clasa energetică A, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficienţă energetică.

(2) În cazul lucrărilor de intervenţie aferente locuinţelor existente de maximum P+2E:

- numărul de locuinţe, certificate cu cel puţin o clasă energetică superioară faţă de cea existentă, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficienţă energetică, conform certificatului energetic după execuţia lucrărilor. “

Deci indicatorii de performanta sunt numarul de locuinte noi cu certificare energetica clasa A si numarul de locuinte cu certificare superioara fata de cea existenta, cu cel putin o clasa energetica, daca locuinta ta este certificata energetic in clasa D vei putea sa-ti imbunatatesti certificarea la una din clasele superioare C,B si A.

"In certificatul de performanta energetica se stipuleaza de catre auditor :”- numărul de locuinţe, certificate cu cel puţin o clasă energetică superioară faţă de cea existentă, ale căror proprietari au beneficiat de prima de eficienţă energetică, conform certificatului energetic după execuţia lucrărilor. “


Auditorul recomanda imbunatatiri ale eficientei energetice precum: o mai buna termoizolare, utilizarea unor sisteme de captare a energiei eoliene/solare/geotermale sau utilizarea unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii, deci exista si alte metode de imbunatatire a eficientei energetice, de exemplu un sistem de ventilare ar imbunatati si calitatea aerului.

“Cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate”


Bine ca sunt eligibile si lucrarile de punere in opera.


“clădire independentă - clădirea care nu este alipită constructiv cu altă clădire;”

Daca ai ghinionul sa ai casa lipita de-a vecinului esti la fel de norocos ca si el:|


“h) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi cheltuieli neeligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii."


Daca locuiesti intr-o locuinta cat un han vei avea nevoie de un buget pe masura, buget care nu se va mai regasi in conturile proprii dupa operatiunea de termoizolare.

“criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului”


Ma intreb oare cat de importante sunt cheltuielile totale ale proiectului luand in considerare indicatorii de performanta(imobile noi cu clasa energetica A si imbunatatirea clasei energetice pentru imobilele construite), va fi oare mai mare ponderea cheltuielilor din bugetul programului pentru locuinte noi (ce proiecte vor fi favorizate)?

Cele in care proprietarul investeste o suma importanta sau proiectele a caror contributie din programul de finantare Casa Verde Plus este mai mica sau pentru case existente(se poate face o segmentare si in aceasta privinta, vor castiga oare proiectele in care sunt contributii mai mici prin program sau proiectele in care se imbunatateste clasa energetica cu cel putin doua clase energetice?

La o comparatie intre un proiect care are ca obiectiv obtinerea clasei energetice A de la clasa C vs un proiect care are ca obiectiv obtinerea clasei B de la clasa D ce proiect va fi ales?

Probabil consumul energetic pe m2an va fi un factor foarte important in alegere, toate intrebarile de mai sus sunt legitime si ar mai fi o multime de astfel de intrebari pe care sunt nevoiti sa ni le punem avand in vedere lipsa de informatii in privinta factorilor care influenteaza alegerea proiectelor.

Eu as lua in considerare toate situatiile de mai sus la punctarea proiectelor.

“finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unui cuantum de până la suma de 40.000 de lei din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor şi lucrărilor;Desi obtinerea finantarii nu este simpla, efortul se merita chiar si prin cofinantarea de catre beneficiar, suma cu care se cofinanteaza se va recupera in doar cativa ani(se pot efectua calcule), mai ales ca energia urmeaza sa se scumpeasca cu pana la 50% pana in 2030.


Poate o solutie mai buna ar fi exceptarea de la impozitare pentru 10ani+(propunere pe care am auzit-o la altcineva dar care mi se pare foarte buna).


Oare bugetul care va fi alocat programului este din surse europene sau din bugetul statului? Oricum banii se intorc la firmele din vestul Europei care vand aceste produse...ce sa-i facem, noi nu suntem in stare sa fabricam astfel de produse(cu cateva insignifiante exceptii).


Decontarea se va face dupa terminarea proiectului sau la momentul in care se fac cheltuieli eligibile?

“Data depunerii dosarului de decontare reprezintă data finalizării proiectului. “


Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin un an de la data efectuării plăţii de către Autoritate.“finisaj - ansamblu de lucrări constând în tencuieli decorative cu permeabilitate ridicată la difuzia de apă, pe bază de var, argilă, cazeină, silicat sau materiale similare agrementate tehnic sau placaje uscate care asigură o bună respiraţie a pereţilor, conform specificaţiilor din fişa tehnică”


Orice material agrementat tehnic care asigura o buna respiratie a peretilor...deci casa are plamani in pereti? Nu stiam...credeam ca ventilatia mecanica sau naturala(a nu se intelege deschiderea ferestrelor sau gaurile de diferite dimensiuni din invelisul exterior al casei) asigura “respiratia” casei si prin respiratie ma refer la inlocuirea aerului viciat cu dioxid de carbon, umiditate ridicata, alti compusi chimici toxici precum formaldehida. Probabil mai importanta in acest caz este calitatea materialelor(termoizolatoare si de finisaj) de difuzie a umiditatii.

“locuinţă individuală - unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare sau componentă a unei construcţii, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare având acces direct sau servitute de trecere şi intrare separată şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de regulă de o singură gospodărie pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. Se asimilează locuinţei clădirea cu destinaţia de locuinţă cu regim de înălţime de cel mult P+2E şi două unităţi locative, deţinute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condiţiile legii în asociaţie de proprietari; “

Cladirea ar trebui sa aiba un regim maxim de inaltime P+2E, in care sa existe doua unitati locative.


“o) materiale de izolaţie de origine organic-naturală - cânepă, lână, bumbac - denim reciclat,plută, celuloză din materiale reciclate şi alte materiale de origine organic-naturală similare agrementate tehnic;


Din informatiile pe care le-am obtinut se pare ca exista agremente tehnice doar pentru doua produse din lana, ori Ministerul nu stie pentru ce materiale ecologice exista agremente tehnice (precum cele pentru polistiren si vata bazaltica), ori produsele din materiale ecologice ar trebui sa intruneasca un anumit standard, caz in care informatia nu este inclusa in ghid.

In urma unei informatii primite de la domnul Crasan se pare ca exista si al treilea produs care are agrementare tehnica valabila, este un produs din fibre de celuloza, bine ca sunt descoperite agrementele de consumatori ca in baza AFM-ului, a Ministerului Mediului sau a unor institutii care agrementeaza aceste produse nu vom sti niciodata care sunt exact toate materialele agrementate tehnic si eligibile pentru programul "Casa Verde Plus"...


Din cate stiu eu arhitectii nu ofera agremente tehnice, ei doar indica anumiti parametri si tehnologii de implementare, deci constructorul ar trebui sa stie care produse sunt agrementate tehnic.

Comunicarea cu Ministerul Mediului in legatura cu programul Casa Verde Plus

solicitare catre ministerul mediului

Cererea mea de audienta

agremente tehnice materiale program casa verde plus

Raspunsul Administratiei Fondului pentru Mediu

Cred ca mai bine ar fi sa tragi tu concluzia despre modul in care a fost creat acest program...

Sa revin la ghid...

“termosistem - ansamblu de materiale utilizat pentru reducerea pierderilor termice ale unui element de construcţie: perete, planşeu, acoperiş.

Termosistemul poate fi alcătuit din unul sau mai multe materiale. Nu asigură neapărat şi faţa finită a elementului. Prezentul program ia în consideraţie doar ansamblurile de materiale organic-naturale care asigură permeabilitate elementului de construcţie.”


In ce priveste termoizolarea acoperisului doar cu materiale care sa asigure permeabilitate ar putea fi o problema in cazul in care am dori sa utilizam in proiect si o folie multristrat din aluminiu care are rol de reflexie si care ar fi o aditie foarte buna la termosistem imbunatatindu-i mult rezistenta termica, problema care va trebui rezolvata prin cresterea stratului de termoizolare, un strat mai gros inseamna si un cost mai mare.


“Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1)(sesiunea de depunere a dosarelor) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.


In sfarsit un aspect mai pozitiv, durata de depunere a dosarelor este mai lunga decat la programul Casa Verde(care a fost de doua saptamani).

"aprobarea dosarelor de finanţare respinse şi avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;"


Aprobarea dosarelor de finantare respinse pentru ce? Pentru a fi trimise inapoi beneficiarilor?


"depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;"


Contestatiile se vor depune in maxim 5 zile de postarea listei cu dosarelor pe site-ul Autoritatii, iar solutionarea se face in termen de 20 de zile de la postarea listei cu dosarele respinse.

"(2) În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficienţă energetică."

"(5) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 11 şi 13, după caz, va fi depus la sediul Autorităţii. Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere."

"(6) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031."

"(7) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;

b) menţiunea pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice."

"(8) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări."

"(9) Depunerea dosarului de finanţare în alte condiţii decât cele specificate la alin. (6) atrage după sine respingerea acestuia."


Cheltuieli eligibile

"(1) Achiziţia de materiale specificate de prezentul ghid la art. 5 şi utilizate pentru izolarea şi finisarea locuinţelor aflate în faza de construcţie sau renovarea locuinţelor existente, inclusiv TVA aferentă."

"(2) Servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă. Profitul, cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora nu sunt eligibile."

"(3) Serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiţia de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuinţe existente."

O mare partea din serviciile de proiectare sunt acoperite de finantare prin program, dar inainte de a plati o suma considerabila pentru proiectare si alte expertize in cazurile in care sunt necesare ar trebui efectuata o analiza de eligibilitate a proiectului casei.

"c) selectarea dosarelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate sesiunii. Pentru proiectele care au obţinut acelaşi punctaj se vor departaja în funcţie de ordinea înregistrării la Autoritate"


Deci vor avea prioritate cei care au depus dosarul mai devreme.


Acordarea finanţării

"(1) Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original."

E bine ca cetatenii din provincie nu trebuie sa se deplaseze la sediul din Bucuresti.

"(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea anunţului cu data la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă."

Comunicarea acestei date se afişează pe site-ul Autorităţii.


Va trebui sa-ti programezi calatoria in strainatate de sarbatorire a obtinerii finantarii dupa semnarea contractului de finantare:)

"(4) Durata de execuţie a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, termen în care beneficiarul depune cererea de plată."

"(5) Data depunerii cererii de plată reprezintă data finalizării proiectului."


Cu cat se finalizeaza mai repede cu atat mai bine, avand in vedere si cazurile in care beneficiarii se imprumta la banca pentru a cofinanta proiectul.

Monitorizarea

"(1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin un an de la data efectuării plăţii de către Autoritate."

"(2) În perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate."

"(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care bunurile finanţate nu sunt conservate şi menţinute conform scopului stabilit, pe o perioadă de un an de la data efectuării plăţii de către Autoritate."


“Pentru folosirea cumulată a materialelor de izolaţie se va acorda punctajul aferent materialului cel mai slab punctat.”


La ce criteriu/ii se refera cand spun material slab punctat? Oare la conductivitatea termica?

Detalii program Casa Verde Plus pentru persoane juridice

Intre ghidul de finantare al programului pentru persoane fizice si ghidul pentru persoane juridice exista diferente majore, de exemplu pentru persoanele juridice se finanteaza printerele altele sistemele de acoperis verde, pereti vegetali si sistemele de iluminat cu LED.

Dar hai sa intram in detalii.

Scop

"Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in cladiri, eficientizarea energetica prin stimularea utilizarii materialelor de izolatie organic-naturale, sisteme de acoperis verde, pereti vegetali, sistem de optimizare a consumului BMS si sistem de iluminat cu LED."

Obiectiv

"Imbunatatirea eficientei energetice fata de cea existenta cu cel putin o clasa fata de cea existenta."

>"Caracter multianual"

Se pare ca exista un plan pe termen lung de inverzire a cladirilor ONG-urilor.

In cazul solutie de acoperis verde sau perete vegetal se va obtine o expertiza realizata de un inginer structurist autorizat.

Finisaj

Tencuieli decorative cu permeabilitate la difuzia de apa, pe baza de var, argila, cazeina, silicat sau materiale agrementate tehnic sau placaje uscate care asigura o buna respiratie a peretilor.

Sisteme pe de iluminat pe baza de LED

Eficacitate luminoasa peste 120 lm/W, iar sistemul de iluminat are o putere specifica sub 1,2W/mp/100lx. Temperatura de culoare intre 2700k si 5000k pot fi integrate cu senzori(lumina/prezenta).

Materiale de izolatie de origine organic-naturala

Material de baza in proportie de minim 70% din:

 • Canepa
 • Lana de oaie
 • Bumbac
 • Denim reciclat
 • Pluta
 • Stuf
 • Paie
 • Papura
 • Celuloza

Liantii utilizati nu trebuie sa contina formaldehida sau vapori periculosi peste limita admisa.

"Sistem BMS (Building Management System) - sistem de optimizare a consumurilor de energie pentru clădiri, care să conţină minimum modulul de eficientizare a energiei electrice şi termice;"

Oare nu ar fi mai bun un sistem de ventilare cu recuperarea caldurii ma intreb asa retoric...prefer o cladire bine oxigenata uneia cu aer statut dar care consuma mai putin...

Organizarea sesiunii de finanţare

Cuantumul finanţării

"(1) Valoarea finanţării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, aferentă cheltuielilor eligibile.


(2) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(3) În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanţare în cadrul sesiunii.

(4) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat, precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

(6) Finanţarea se face eşalonat, în maximum 3 tranşe, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.

(7) Dosarele vor fi depuse şi înregistrate în limita a 200% din bugetul alocat sesiunii de finanţare."

La punctul 3 se mentioneaza o singura finantare per sesiune, caz in care persoanele juridice care au proiecte putin mai bune pentru alte cladiri ar putea obtine din nou finantare in detrimentul persoanelor juridice care doresc finantare pentru primul lor proiect, situatie care nu pare a fi in regula.

Tipuri de solicitanţi eligibili

(1) Sunt eligibile în cadrul programului următoarele persoane juridice: unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale.

(2) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului."

Tipuri de clădiri eligibile

"Sunt eligibile doar clădirile aflate în proprietatea sau administrarea solicitanţilor eligibili, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de persoane/servicii: unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi medico-sanitare şi spitale, centre maternale, cămine pentru persoane vârstnice, cămine şi cantine sociale, centre de reabilitare, adăposturi de noapte, centre de plasament al copilului."

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Criterii de eligibilitate a proiectului

Conţinutul dosarului de finanţare

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

"a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn;

b) sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;

c) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor; d) taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă;

e) cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază. Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare"

Cheltuieli neeligibile

Mentiuni

Oare nu s-ar putea imbunatati performanta energetica si calitatea aerului pe care-l inspiram in interiorul cladirilor unde locuim sau lucram prin adoptarea unor masuri care sa nu depinda de fondurile anuale ale ministerului de mediu?

De exemplu prin scutiri/reduceri de taxe pe anumite perioade de timp, in functie de suma investita de persoanele care doresc sa implementeze astfel de proiecte.

Comunicat de presa

Comunicat Casa Verde Plus 2018

In sfarsit AFM  porneste cu dreptul in aceast an si urmeaza sa publice un comunicat in care isi contabilizeaza greselile si isi cer scuze in mod public!

About the Author

Am fost norocos sa am o inclinatie spre lucrurile tehnice, astfel s-a format o stransa legatura in special cu domeniul izolatiilor termice si in general al constructiilor de case pasive. Dupa dedicarea a catorva luni spre ani (acum) studiului sistemelor care formeaza o casa a urmat acreditarea de catre Institutul de Case Pasive din Germania. Astfel mi-am rotunjit expertiza in domeniul executiei riguroase a constructiilor caselor pasive. Misiunea mea este de a educa si ajuta cat mai multi proprietari sa-si transforme casa in caminul mult dorit.

 • Ciprian says:

  Buna ziua,
  Pentru mine prezinta interes acest program, prin urmare va rog sa-mi comunicati unde si mai ales cum va pot gasi. Acest ultim mesaj “Impreuna cu arhitectul cu care colaborez oferim servicii de analiza a eligibilitatii, proiectare cu optimizare energetica, ajutor in crearea dosarului de finantare si recomandari de firme serioase care sa puna in opera termoizolarea.” imi da speranta ca pot realiza acest proiect.
  Va multumesc.

 • Severin Iulian says:

  Imi place articolul dumneavoastra.Cu siguranta va voi contacta cat de curand.Cu respect.

 • Dragomir Marian says:

  Doresc o oferta de pret pentru analiza proiectare in vederea depunerii dosarului in programul Casa Verde Plus la AFM.
  Deasenenea doresc un pret pe metrul patrat si in cat timp se poate executa lucrarea de la semnarea actelor in cazul accesarii programului ?

 • negricea silviu says:

  Buna ziua,

  Interesant articol, m-ar interesa si pe mine acest program. Cum pot lua legatura cu dumneavoastra? Cred ca si locatia este destul de importanta. Eu sunt din judetul Valcea:(

 • Badea George says:

  Buna ziua
  Am casa in constructie si m-ar interesa acest program.Va rog sa imi trimiteti coordonatele dumneavoastra pentru a va contacta.
  As vrea sa stiu care ar fi cea mai buna metoda de izolare si ce materiale recomandati.
  Multumesc mult,
  O zi buna,
  Badea George

 • Vlad says:

  Buna ziua,

  Sunt interesat si eu de acest program si va rog sa ma contactati pe email pentru detalii.

  Deocamdata am o intrebare: am impresia ca 2 articole se contrazic:

  Art 15 alin(3): (3) Serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiţia de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuinţe existente. (articolul care se refera la cheltuieli eligibile)

  Art 22 alin(5): Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor aferente proiectului tehnic, în cazul locuinţelor existente.

  Intrebarea vine, deci: in cazul locuintelor existente, se deconteaza sau nu chetuielile aferente proiectarii si eliberarii proiectului tehnic??

  Va multumesc pentru raspuns si astept sa tinem legatura pe email!

 • Cronicec Daniel says:

  Buna ziua,

  Felicitari pt blogul dumneavoastra!
  Am o casa parter + etaj, din caramida Porotherm de 30, geamurile sunt din profil KBE 88 cu 3 sticle (de 4,5 mm si un geam fix de 2,7m x 1,8m cu 3 sticle de 6mm, toate sunt cu protectie solara). Tavanul de la etaj este izolat cu vata bazaltica de 20cm si rigips. Acoperisul casei are o inaltime de un metru si este din panouri sandwich de 40 mm.
  M-ar interesa si pe mine programul casa verde plus 2017, poate ma puteti ajuta cu cateva sfaturi pt izolarea la exterior si poate vom colabora pt programulcasa verde plus.
  Multumesc!

 • stef says:

  Pana la urma, vata minerala de sticla si vata minerala bazaltica sunt eligibile pentru programul Casa Verde Plus, sau nu?

  • Bogdan Livinti says:

   Doar vata de zahar este eligibila…

   • stef says:

    Imi este neclar daca ati dat un raspuns pozitiv, negativ sau daca ati evitat sa raspundeti la intrebare. As fi preferat un raspuns (si o discutie) serios(sa). Oricum va multumesc pt raspuns si, mai cu seama, pt blog-ul dvs.

 • Bucur Grigore says:

  doresc intocmirea documentatie pentru izolarea unei locuinte cu parter plus etaj (locuinta construita) in vederea completari dosarului de obtinerea fonduri prin programul casa verde 2017

 • Patricia says:

  Buna ziua,

  Detin un apartament in Bucuresti, intr-o casa contruita in 1930, p+1+ mansarda. Acoperisul este refacut. Certificat energetic clasa C.
  In cladire sunt 3 apartamente, cate unul pe fiecare nivel si impreuna dorim sa refacem fatada si sa izolam termic cladirea.

  Acest proiect ar fi eligibil pentru programul Casa Verde Plus?

  Multumesc!

  • Bogdan Livinti says:

   Buna seara,

   Certificatul este eliberat pentru toata cladirea sau separat pe apartamente?

   Va trimit pe email detaliile despre consultanta pentru programul “Casa Verde Plus”.

   Toate bune

 • Patricia says:

  Certificatele sunt eliberate pe fiecare apartament in parte.

 • Laura C says:

  Suntem interesati de intocmire documentatie pentru izolarea unei locuinte cu parter plus etaj (locuinta construita) -proiect & eligibilitate – in vederea aplicarii pe programul casa verde plus 2017. Multumim

  • Bogdan Livinti says:

   Va scriu pe email. Seara buna!

   • Stroe Nicoleta says:

    doresc intocmirea documentatie pentru izolarea unei locuinte cu parter plus etaj (locuinta construita) in vederea completari dosarului de obtinerea fonduri prin programul casa verde 2017

 • Bianca says:

  Buna ziua. Am fii si noi interesati, v-am trimis mail. Asteptam raspuns sau mai trimiteti d-voastra odata va rugam.
  Multumim

 • George says:

  Sunt interesat de intocmire documentatie pentru izolarea unei locuinte cu parter plus etaj (locuinta construita) proiect, eligibilitate si firma care executa lucrarea– pentru aplicarea la programul casa verde plus 2017. Multumesc

 • George says:

  Salut Bogdan, as fi interesat si eu de program. Am accesat de doua ori Casa verde si a mers foarte bine, ma gandesc ca daca am noroc fac si o izolatie competenta. Astept mail, multumesc !

 • Maria says:

  Buna, am fi si noi interesati de acest program, dorim sa incepem in vara-toamna constructia casei. Ne puteti da mai multe detalii? Multumim

 • eugen says:

  Buna ziua,
  ma intereseaza documentatia pentru izolarea unei case cu parter plus etaj in vederea completari dosarului de obtinerea fonduri prin programul casa verde 2017. ma puteti ajuta?

 • Szabo Erzsebet says:

  AS VREA SI EU SA STIU DE CAND SE POATE DEPUNE DOSARELE PT CASA VERDE PLUSVA MULTUMESC

 • Rosu says:

  Ma interesează acest proiect !
  Va rog mai multe detalii in privat!

  • Carmen says:

   Buna ziua,

   Sunt interesata de intocmire documentatie pentru izolarea unei locuinte parter cu mansarda (locuinta construita) proiect, eligibilitate si firma care executa lucrarea– pentru aplicarea la programul casa verde plus 2017, sunt din Olt.Multumesc

 • Adrian says:

  Buna ziua, m-ar interesa daca s-a dat drumul programului Casa Verde Plus. Daca da as dori informatii pentru o posibila colaborare. Multumesc si astept raspuns

  • Bogdan Livinti says:

   Buna seara,

   Inca nu s-a anuntat perioada de incepere a depunerii dosarelor, dar daca asteptati pana in acel moment nu vom avea destul timp sa ne ocupam de proiectul dvs.

   Toate bune

   • Adrian says:

    In acest caz va rog sa imi dati ceva detalii in ce consta ajutorul analizei eligibilitatii si etape de parcurgere. Multumesc

 • Mihai says:

  Cladirea nu are perete comun, dar un perete este lipit de peretele cladirii invecinate. Se incadreaza in proiect?

  Va multumesc.

 • Mihaela says:

  Buna ziua,ma intereseaza si pe mine detalii si preturi.

 • George BODNAR says:

  Am inceput un proiect penru o casa parter de 105 mp construiti. Pot beneficia de ajutor de la stat prin programul Casa Verde 2017? Efectuati serviciul de intocmire+verificare dosar in vederea depunerii? Ceva preturi?
  Doresc sa incep constructia in vara asta.

 • IVASCU CARMEN ADINA says:

  Buna ziua. Avem construita la rosu o casa de vacanta. Ne-ar interesa sa accesam programul casa verde si sa ne ajutati cu proiectul tehnic. Casa are suprafata construita cu terasa 90mp.Este fara etaj. Multumesc

 • Barbu Emanuel says:

  Buna ziua Domnule Livinti,

  Am o casa P+1 in care deja locuiesc si vreau sa ma inscriu in program.
  Asigurati consultare, indrumare?

  Multumesc

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Desigur, va oferim consultanta si indrumare specifica situatiei dvs.

   • Maria Mihalcea says:

    Avem o casa cu mansarda construita in anul 2016 Ne-ar interesa sa accesam programul casa verde si sa ne ajutati cu proiectul tehnic.
    MULTUMIM!

 • Chiorean Simona says:

  Buna ziua,

  avem o casa de vacanta pe care o vom izola in aceasta vara, si am avea nevoie de ajutorul dvs atat cu dosarul cat si cu implementarea.

  Ne-ar interesa un pret, pt ceea ce oferiti

 • george says:

  Buna ziua! Interesant si ma bucur ca mai exista oameni care intra in detaliile oferite de MMAP. Ma intereseaza colaborarea cu dvs,arhitectul si firma care sa efectueze lucrarile la un apartament de 4camere in Sinaia si o casa in Breaza(evident proprietari diferiti).
  Cu respect ,astept raspunsul dvs.

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Ma bucur ca vi s-a parut interesant articolul. Va scriu pe email.

   Toate bune

 • Ion Pana says:

  Buna ziua Foarte interesant articolul , sunt interesat sa Iizolez termic casa cu amprenta la sol de aproximativ 140 m. p. , mentionez faptul ca este constuita dim paianta jumatate si jumatate din b.c.a., am reusit sa o izolez cu finantare proprie in exterioe cu neopor cu grafit ,, AMVIC ” cu grosimea de 15 cm. , sunt foarte multumit pantru ca am redus la jumatate consumul de lemne iar confortul termic este grozav. Totusi sunt nemultumit de faptul ca am tavanele din scandura , placata cu polistiren dedesupt si cu fata din lambriu cu perna da aer . Presupun ca prin tavane se pierde caldura si am dacis sa izoles termic , chiar sa mansardez podul si sa schimb acoperisul cu altul izolat termic . Deasemeni sa schimb sistemul de incalzire cu unul performant cum ar fi pompa de caldura . Langa casa am sursa de apa dintr-o fantana larga . Am intreprins demersuri la A.F.M. , am explicat situatia in care am ajuns cu locuina si respunsul d-lor a fost pozitiv si chiar s-au pronuntat ca sunt ELIGIBIL. Recunosc faptul ca din surse proprii de finantare nu pot misca un pas pentru a realiza ceea ce mi-am propus . Pot conta pe sprijinul d-voastra . ? 0785702xxx Cu stima !… com. Dobrotesti jud. Teleorman

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Ma bucur ca vi s-a parut interesant articolul.

   “Perna de aer” este daca acel spatiu este ermetic. Aveti ganduri mari, foarte frumos. Sigur, va scriu.

   Toate bune

 • Dan Popescu says:

  Buna ziua,

  Felicitari pentru blogul dumneavoastra.
  Saptamana viitoare incepem constructia unei case S+P de 52 mp.
  Ne intereseaza sa accesam programul Casa Verde Plus si sa ne ajutati cu proiectul tehnic.
  Multumim.

 • dan says:

  Buna ziua,

  un articol de calitate, felicitari!
  Suntem in constructie cu o casa parter+demisol cu acoperis drept, a carei termoizolare e prevazuta in proiect sa fie realizata cu vata bazaltica. Inteleg ca nu e eligibila aceasta solutie (cum mi-as fi imaginat); aveti sugestii?
  Aveti vreo idee despre data la care va demara Programul?

  Multumesc,

  • Bogdan Livinti says:

   Salut,

   Multumesc pentru apreciere.

   Vata nu este eligibila, te rog sa gasesti in articol materialele eligibile.

   In acest moment nu cunosc data de incepere a depunerii dosarelor.

   Toate bune

 • Dumitru Tatiana says:

  Buna ziua,

  La noi situatia este urmatoarea: avem 3 constructii din ani diferiti, lipite una de cealalta. Poate fi eligibila macar una dintre ele, ultima construita, care nu este finalizata? Este parter+mansarda pentru care deja am efectuat izolarea mansardei cu vata minerala si tencuiala interioara. Este eligibila doar pentru exterior sau trebuie sa modific izolatia mansardei? Multumesc!

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Trebuie analiza situatia si documentele, constructiile fac parte din aceeasi cladire, aveti autorizatii de constructie, exista proiecte pentru ele?

 • Sam says:

  Buna ziua! Si eu sunt interesat de acast program, am o casa construita pe un teren in concesiune de la primarie nu am gasit sa fie asta o problema. Va rog sa-mi spuneti mai mute detalii despre documentatie. Multumesc!

 • Patricia says:

  Buna seara.
  Detin, impreuna cu sotul, o casa in suprafata utila de 140 mp, fara etaj. Doresc ajutor din partea dv. in ceea ce priveste proiectarea si analiza de eligibilitate. Locuim in Zalau, judetul Salaj, sper sa nu fie un incovenient. Mutumesc, astept raspunsul dv..

 • Florin S says:

  Buna,

  Tocmai am inceput constructia casei langa Timisoara, estimez sa o termin anul viitor iar in ce priveste izolatia as vrea sa stiu daca proiectul meu este eligibil pt Casa Verde Plus si orice alte detalii aditionale.
  Daca imi puneti la dispozitie datele dvs de contact, as dori sa discutam in detaliu.

  Va multumesc!
  Florin

 • Catalin Badea says:

  Buna seara,

  As dori sa imi ajut parintii cu privire la izolatia termica a unei case P+1E.

  V-am dat un mail in aceasta privita. Poate putem sa stabilim impreuna eligibilitatea iar daca este cazul, redactarea si depunerea dosarului.

  Multumesc,
  Catalin

 • Claudia Postole says:

  Suntem interesati de intocmire documentatie pentru izolarea unei locuinte cu parter plus etaj (locuinta construita) -proiect & eligibilitate – in vederea aplicarii pe programul casa verde plus 2017. Multumim

 • Miron Sebastian says:

  Sunt interesat pentru întocmirea documentației pentru izolarea unei case parter+mansardă, proiect și eligibilitate.

 • Lazar Elena says:

  Buna ziua,
  In cateva zile incepem un proiect pentru constructia unei case P+1, 170 mpc. Putem beneficia de ajutor de la stat prin programul Casa Verde Plus 2017? Dvs va ocupati cu intocmirea dosarului? Ne puteti contacta pentru detalii? Multumesc.

 • Silviu says:

  Va salut,
  Sunt interesat de programul casa verde plus 2017 , dar din pacate, nu am mai aflat nici o noutate privitoare la lansarea acestuia.
  In momentul de fata am o casa in constructie p+e+m 250 mp exterior si 110 mp acoperisul mansardat cu autorizatia de constructie valabila pana in 2019 .
  Va rog frumos daca aveti ceva informatii sa mi le furnizati si mie.
  Cu stima.

 • Borza Carmen says:

  Sant foarte interesată de acest proiect locuiesc in jud Hunedoara unde pot depune dosarul va rog sa ma ghidată toti pasi care trebuie sa îi urmez Va multumesc anticipat

 • Florin says:

  Bună!Sunt interesat de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte (construită) – proiect și eligibilitate .
  Mă puteți ajuta?
  Va multumesc.

 • Irina says:

  Bună!Sunt interesată de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte construite – proiect și eligibilitate .
  Mă puteți ajuta?
  Va multumesc.

 • Luminita says:

  Buna ziua.

  Ma intereseaza acest program. Mai se depun dosare si in 2018?

  Multumesc.

 • Valentin Marin says:

  Buna ziua,

  Si eu sunt interesat de acest program, casa este locuita, dar doresc sa cresc nivelul de eficienta energetica.

  Va multumesc,
  Valentin Marin

 • B Vali says:

  Bună ziua , locuiesc în județul Dolj și aș dori să știu dacă mai este valabil acest proiect și unde aș putea să mă adresez autorităților locale,pentru mai multe informații despre acest proiect. Mă puteți ajuta?
  Vă Mulțumesc

  • Bogdan Livinti says:

   Buna seara,

   Exista site-ul agentiei AFM pe care sunt afisate datele de contact.

   Succes!

 • Razvan says:

  Buns ziua! As avea nevoie de cateva date despre casa verde plus Va multumesc!

 • Raluca M says:

  Buna ziua,

  Referitor la acest program, au inceput depunerile de dosare? Inca nu am gasit nimic oficial pe site-ul ministerului. Eu urmaresc acest program de ceva vreme si m-ar interesa sa aflu mai multe informatii. Ma puteti ajuta? Multumesc!

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Inca nu a fost anuntata deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor, urmeaza sa actualizez articolul intr-una dintre zilele urmatoare.

 • Vlad Vlad says:

  Buna ziua! Puteti recomanda pe cineva din judetul Hunedoara pentru realizarea proiectului tehnic si sprijin in intocmirea dosarului? Este vorba de o constructie P+1E, aflata la “rosu”. M-ar interesa daca in acest caz sunt eligibile si aceste cheltuieli privind proiectarea. Cu multumiri!

  • Bogdan Livinti says:

   Buna seara,

   Noi (arhitectul, inginer si eu) ne ocupam de realizarea proiectului si sprijin in intocmirea dosarului, daca doresti pe cineva specializat noi am putea sa fim alegerea ta, importanta este documentatia nu locatia arhitectului. Daca va referiti la intocmirea dosarului nu este o cheltuiala eligibila. Cu placere.

   • Vlad Vlad says:

    Buna dimineata! Si va multumesc pentru raspunsul prompt. Ma refer la proiectul tehnic. Fiind o locuinta existenta, cheltuielile pentru intocmirea proiectului tehnic sunt eligibile? Multumesc inca o data!

    • Bogdan Livinti says:

     Buna ziua, da, sunt eligibile in limita a 5%.

     • Vlad Vlad says:

      Multumesc! Te rog sa-mi transmiti pe e-mail un nr. de telefon pentru o comunicare mai facila.

 • cristina says:

  Bună!Sunt interesat de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte (construită) – proiect și eligibilitate .
  Mă puteți ajuta?
  Va multumesc.

 • Roxana Marcela says:

  Buna dimineata!m-ar intetesa si pe mine acest progtam dar nu gasesc nimic concret in legatura cu depunerea dosatelor!eu din Olt si casa este locuita!multmesc

 • Daniel Szilagyi says:

  Dv. intocmiti dosarul de finantare?
  Doresc o adresa a dv.
  Va multumesc!
  Cu respect, Daniel Szilagyi

 • Marin Claudiu says:

  Buna ziua! Ma intereseaza o colaborare cu dvs in vederea intocmirii dosarului tehninc. Astept sa ma contactati. Multumesc!

 • Vasile says:

  Buna dimineata!m-ar intetesa si pe mine acest progtam dar nu gasesc nimic concret in legatura cu depunerea dosatelor!eu din Neamț,Român vreau sa.mi schimb acoperișul si casa este locuita!multmesc

 • Cristina says:

  Buna, m-ar interesa intocmirea documentatiei si proiectul pentru izolarea casei prin programul Casa verde plus.Ati putea sa ma ajutati in acest sens?Va multumesc

  • Bogdan Livinti says:

   Buna, intr-un mod sigur va pot ajuta, acum depinde care va fi cel potrivit, va scriu.

 • Luput Similia says:

  Buna ziua ,
  Suntem interesați de întocmirea documentației pentru izolarea unei case (locuite) proiect și eligibilitate .Nu prea am găsit ceva concret despre acest program.
  Va mulțumesc anticipat

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua, v-am scrie pe email. Toate bune

   • Steluta says:

    Buna ziua! Mai multe detalii pot discuta cu d-voastra pe m-ail?

   • Georgeta says:

    Buna ziua.
    Ma intereseaazaa dacaa se maai pot depune cereri de finantare pentru Casa verde,pentru izolarea locuintei .Cui ma adresez pentru inceput?Multumesc

    • Bogdan Livinti says:

     Buna ziua,

     Raspunsul e unul general.

     Se pare ca multe persoane care ajung la acest articol nu citesc ultima parte(inteleg, cu totii suntem ocupati) in care fac aluzie la improbabilitatea desfasurarii acestui program in 2018, cred ca ar fi mai bine sa va reorientati catre solutii de izolare cu finantare proprie, pentru ajutor in gasirea solutiilor optime va pot oferi consultanta.

     Bogdan

 • Victor says:

  Bună ziua,

  Sunt interesat de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte in stadiul la rosu – proiect și eligibilitate, precum si executia efectiva a lucrarii in judetul Gorj , pentru o casa aflata in constructie , autorizatie constructie valabila pana in 2019 , suprafata aproximativa 275 mp pereti exteriori si 110 mp mansarda .

  Mentionez faptul ca, sunt locat in Bucuresti.

  Mă puteți ajuta?

  Va multumesc.

 • doreata felicia says:

  Felicia

  Bună ziua! Si eu Sunt interesată de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte construite – proiect și eligibilitate.
  Mă putețiajuta?
  Va multumesc.

 • Raul Petre says:

  Buna ziua
  Sunt interesat de programul acesta.
  Ma puteti ajuta cu informatii?

  Va multumesc,

 • ZBANT CIPRIAN says:

  BUNA ZIUA MA INTERESEAZA CUM OT SA IAU FONDURI NERAMBURSABILE PT. IZOLATIA UNEI CASEISI CE IMPLICA CA DOCUMENTATIE!VA MULTUMESC

 • Madalina says:

  Buna ziua,

  Sunt si eu interesata de serviciile dumneavoastra pentru acest program. Astept sa ma contactati.
  Zi frumoasa!

 • Liviu says:

  Buna ziua,

  Se mai pot depune dosare pentru finantare? Aveti idee daca mai sunt fonduri? Dl Bogdan Livinti, ma puteti ajuta cu intocmirea documentatiei?

  Multumesc,
  Liviu

  • Bogdan Livinti says:

   Buna ziua,

   Programul asta a fost creat pe genunchi intr-o pauza de masa.., deocamdata nu sunt prea multe certitudini.

 • Negru says:

  Salut!Sunt interesată de intocmirea documentatiei pt izolarea unei locuinte construite – proiect și eligibilitate .
  Mă puteți ajuta?
  Va multumesc.

 • Anghel andreea says:

  Buna seara mar interesa si pe mine proiectu am o casa in constructii

 • Cristian Sandu says:

  Buna ziua,
  Sunt interesat de acest program. Ma puteti ajuta?
  Multumesc.

 • Andreea Popa says:

  Buna ziua,

  Sunt interesata de acest program. Exista ceva noutati? Ma puteti ajuta?

  Va multumesc. O zi buna va doresc.

  • Bogdan Livinti says:

   Buna seara,

   In momentul cand apar noutati le postez, momentan nu va pot ajuta specific pe acest program, multumesc pentru interes.

   Seara buna

 • Marius says:

  Pentru anul 2019 exista programul acesta de finantare nerambursabila ?
  Ma intereseaza pentru geamuri termopan !

 • Szocs Anna says:

  Mai este valabil oferta dvs. privind ajutorul în legătură cu acest proiect ???

  • Bogdan Livinti says:

   Sa va ajut cu ce?(Am comentat in cateva ocazii despre acest program, poate aruncati o privire peste comentarii) Doriti sa va iau bani degeaba? Nu ma intereseaza aceasta varianta…

 • Dobre Marian says:

  Buna ziua,
  M-ar interesa și pe mine programul casa verde plus. Multumesc! Dețin o casa p+1 terminată anul trecut in toamna.

 • Cristian Pascalau says:

  Buna ziua,

  Programul Casa Eficientă Energetic se adresează și construcțiilor în execuție sau doar celor existente?

  Vă mulțumesc,
  Cristian PAȘCALĂU

  • Bogdan Livinti says:

   Doar celor existente.

   • Cristian Pascalau says:

    Multumesc frumos! Pentru locuințele aflate în execuție există vreun program la care se poate aplica pentru izolație termică cu materiale izolatoare uzuale: polistiren sau vată bazaltică?

 • Ioan Podaru says:

  Buna ziua Domnu Bogdan
  Am o casa construita la roșu P+1 și vreau să instalez o încălzire în pardoseala. Mă incadrez in vreunul din programe? Va rog să mă ajutați cu un răspuns.
  Cu respect va mulțumesc

 • Tudor Dănuț says:

  Bună ziua! Am o casa la alb și sunt interesat daca la acest moment pot accesa vreun program? Mulțumesc!

 • Ciprian says:

  Buna seara,

  Sunt si eu interesat de acest program. Am achizitionat o casa la sat, intr-o zona de munte si sunt cateva cheltuieli importante care s-ar incadra in acest program.
  Ne putem auzi pentru mai multe detalii?

  Multumesc,
  Ciprian

  • Bogdan Livinti says:

   Salut,

   Pentru anul acesta nu te pot ajuta, ramane pentru o noua sesiune.

 • >